Nguồn lực hỗ trợ

Vui lòng lưu ý: Nghiên cứu SMILE không cung cấp dịch vụ cho mọi người. Mặc dù chúng tôi mong muốn có sẵn các nguồn lực để giúp những người cần tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhưng chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào thông qua nghiên cứu này. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi biết về các dịch vụ hiện có ở quốc gia của bạn có thể giúp những người LGBTQ+, chúng tôi rất vui được đăng thông tin đó trên trang web này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết về các nguồn lực hiện có chưa được liệt kê ở đây. 

*** Bạn có thấy bất kỳ nguồn lực hỗ trợ nào được liệt kê ở đây không thân thiện hoặc không hữu ích cho người LGBTQ+ không? Vui lòng cho chúng tôi biết về nó và chúng tôi sẽ xóa nó khỏi danh sách! 

Các nguồn lực hỗ trợ tại Việt Nam

CSAGA Việt Nam: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên là một tổ chức phi chính phủ chuyên tư vấn, hỗ trợ tâm lý và phòng ngừa bạo lực gia đình và tình dục cho cộng đồng LGBT.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tư vấn về phòng chống bạo lực giới và hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng LGBT.

CARMAH: Một trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam dành cho người đồng tính nam, song tính và chuyển giới nữ.

Touching Soul Center: Một trung tâm tập trung vào tư vấn, hỗ trợ tâm lý trị liệu và điều trị cho nạn nhân của bạo lực giới.

Trung Tâm Công Tác Xã Hội Ánh Dương: Một tổ chức cộng đồng cung cấp dịch vụ tư vấn / công tác xã hội và xét nghiệm HIV miễn phí cho người LGBT.