ĐỐI TÁC

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm LIFE) là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận Việt Nam với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc thực hiện nghiên cứu, tập huấn và thực hiện các chương trình hiệu quả về chi phí, bền vững và có tác động cao. LIFE là tổ chức phi chính phủ (NGO) đầu tiên tại Việt Nam làm việc với nam bán dâm đồng giới vào năm 2009 với sự tài trợ của PEPFAR thông qua chương trình REACH của cộng đồng. Hiện tại, LIFE đang làm việc tại 15/63 tỉnh thành ở Việt Nam và đã hỗ trợ trên 150.000 người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV và lây nhiễm qua đường tình dục (STI) được tư vấn, hỗ trợ tâm lý và chuyển đến các nơi xét nghiệm và điều trị HIV / STI. LIFE mang 10 năm kinh nghiệm của mình về chương trình và vận động chính sách trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống HIV và AIDS, chăm sóc và hỗ trợ, cũng như nâng cao sự khỏe mạnh hạnh phúc của công nhân đến với dự án thông qua việc tận dụng chuyên môn kỹ thuật và quản lý.