Khắc phục sự cố cuộc khảo sát

Trang web của tôi bị đóng băng / đóng lại. Làm cách nào để tôi quay lại khảo sát để hoàn thành khảo sát?

Sử dụng chính thiết bị bạn đã dùng để bắt đầu khảo sát, nhấp vào liên kết khảo sát SMILE. Các câu trả lời trước đây của bạn sẽ được lưu lại và bạn có thể tiếp tục cuộc khảo sát. 

Nếu bạn cố gắng hoàn thành khảo sát của mình bằng một thiết bị khác, khảo sát sẽ nghĩ rằng bạn là một người tham gia khác và bạn sẽ phải đưa ra sự đồng thuận và hoàn thành tất cả các câu hỏi khảo sát lại một lần nữa. 


Tôi muốn quay lại và thay đổi câu trả lời của mình, nhưng khảo sát không cho phép tôi. Tôi nên làm gì?

Bạn có thể thay đổi câu trả lời của mình trong cuộc khảo sát nếu bạn vẫn ở trong cùng một phần bằng cách nhấn nút “Quay lại”. Tuy nhiên, khi bạn đã chuyển sang phần mới trong khảo sát, bạn có khả năng không thể quay lại và thay đổi câu trả lời của mình. 


Bạn tôi muốn tham gia cuộc khảo sát, nhưng khi họ truy cập vào trang web, nó trang web nói rằng họ đã thực hiện cuộc khảo sát.

Đây có thể là vấn đề về thiết bị cụ thể. Chỉ có thể thực hiện khảo sát một lần từ một máy tính / điện thoại / máy tính bảng. Nếu hai người khác nhau cố gắng thực hiện khảo sát vào những thời điểm khác nhau, sử dụng cùng một thiết bị (như điện thoại di động dùng chung hoặc máy tính xách tay dùng chung), trang web sẽ nghĩ rằng người thứ hai đã hoàn thành khảo sát và sẽ không cho phép họ tiếp tục. Lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là khuyên bạn bè của bạn sử dụng một thiết bị khác (máy tính xách tay khác hoặc điện thoại khác) để truy cập khảo sát. 


Tôi nhận được thông báo lỗi trong cuộc khảo sát, nhưng tôi không biết cách thay đổi câu trả lời của mình để cuộc khảo sát cho phép tôi tiếp tục. Tôi nên làm gì?

Vui lòng “Liên hệ với chúng tôi” sử dụng liên kết Hỗ trợ Kỹ thuật.